The Mind Academy

Bouwen aan een sterk team, change of innovation workshop

The Mind Academy treedt vaak op als facilitator van groepsprocessen. In onze rol als facilitator zijn we vooral katalysator. Ons doel is steeds om de kracht, kennis, creativiteit en betrokkenheid van de groep naar boven te brengen. 

Dit kan bijvoorbeeld in situaties waarin er nood is aan een oplossing, een nieuwe of meer gedragen visie, een nieuwe richting, een proces van besluitvorming, herstel bij conflict... 

Hiervoor gebruiken we diverse methodieken. Zo zijn we onder andere gecertificeerd Lego®Serious Play® facilitator, L1 Deep Democracy practitioner en coach Verbindende Communicatie. 

Wij stippelen samen met u een traject op maat uit dat aansluit bij de vooropgestelde doelen. 

Contacteer ons via het contactformulier voor een verkennend gesprek. 

LEGO® SERIOUS PLAY®

In een workshop op maat van uw organisatie gaan we op zoek naar de kernidentiteit van uw organisatie, de kleur van het teamleven en de talenten aanwezig in het team.   


Deze workshop is een leuke, zinvolle teambuilding of ideale start van een verder traject.   We werken met  LEGO® SERIOUS PLAY®. Dit is een methode die ondersteuning biedt bij strategie- en visieontwikkeling, teamvorming en ondernemerschap van organisaties. Door het 'hands-on, minds-on' werken, neemt iedereen actief deel aan een diepgaand reflectieproces. Daardoor worden de kwaliteiten, inzichten en creativiteit van iedere individu maximaal benut om tot vooruitgang, integratie of innovatie te komen.   


Benieuw naar de LSP methodiek en wat deze kan betekenen voor uw team? 

Eerstkomende introductieworkshop: 

5 september 2019  9.30 - 13 uur

9.30 - 11 uur: situering en skills building

11 - 11.15 uur: pauze

11.15 - 13 uur: application techniques + exploring possibilities


Kostprijs: 

25 euro ex. BTW inclusief Window Exploration Bag Lego 


Workshops kunnen ook steeds in company aangeboden worden. 

mg@themindacademy.be  

Deep Democracy

Deep Democracy is een visie die ontstond begin jaren 90 in Zuid-Afrika en die er vanuit gaat dat in iedere stem waarheid zit. We gaan dus actief op zoek naar de kritische stemmen in het team, onbesproken meningen of nieuw te ontginnen ideeën. 

Elke organisatie bestaat uit relaties tussen verschillende mensen en groepen. Deze groepen kan je vergelijken met een ijsberg. Alles wat zichtbaar is voor elkaar ligt boven de waterlijn. Het zijn de zaken die mensen kunnen observeren of wat we actief gaan delen met elkaar. 

Er speelt echter ook heel veel onder water: frustraties, meningsverschillen, niet uitgesproken verwachtingen, hoop, angst...

De zaken onder de waterlijn kunnen voor spanningen zorgen en zich gaan uiten in een vorm van onbewuste sabotage. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van sarcasme, roddelen of ziekteverzuim. 

Via heel wat tools trachten we met Deep Democracy de waterlijn op te schuiven en zo meer zaken zichtbaar te krijgen. Wat zichtbaar is, kan aangepakt worden. En vaak zitten onder de waterlijn ook enorm veel kansen verscholen. Talenten, nieuwe ideeën, een frisse kijk, een nieuwe invalshoek... Kansen die we laten liggen als we borrelende zaken niet aanpakken. 

We gaan met tools van Deep Democracy  aan de slag als we willen gaan voor een inclusieve besluitvorming of willen groeien uit een conflictsituatie waarbij tegenstellingen de bron zijn van een creatief veranderproces.